Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της IsraAID Greece, μπορείτε να ανατρέξετε στα παρακάτω έγγραφα.

Πιστοποίηση ΙSO 9001_Ελληνικά

Εμφάνιση PDF

Πιστοποίηση ISO 9001_Αγγλικά

Εμφάνιση PDF

IsraAID Greece Έκθεση Ορκωτών Λογιστών και Καταστάσεων

Εμφάνιση PDF

IsraAID Greece Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Εμφάνιση PDF

IsraAID Greece Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Εμφάνιση PDF

IsraAID Greece Καταστατικό

Εμφάνιση PDF

IsraAID Greece Εσωτερικός κανονισμός

Εμφάνιση PDF

IsraAID Greece Ετήσιες Δράσεις Απολογισμού 2019

Εμφάνιση PDF

IsraAID Greece Τρόπος Επικοινωνίας με Μέλη

Εμφάνιση PDF

Διοικητική Δομή IsraAID Greece

Εμφάνιση PDF