ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ

 

Μαζί με τον συνεργάτη μας Three Peas, η IsraAID Greece λειτουργεί το Κοινωνικό Κέντρο της Σίνδου, κοντά στη Θεσσαλονίκη στη βόρεια Ελλάδα. Το κέντρο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων άτυπης εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ένταξη της προσφυγικής κοινότητας στην ευρύτερη περιοχή. Οι δραστηριότητες παρέχονται από πρόσφυγες, Έλληνες εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους-κοινωνικούς λειτουργούς.

SECRET GARDEN EDUCATIONAL CENTRE

 

Στη Λέσβο, η IsraAID Greece λειτουργεί το «Εκπαιδευτικό Κέντρο Secret Garden», μια εγκατάσταση που παρέχει μη τυπική εκπαίδευση σε παιδιά πρόσφυγες ηλικίας 6-12 ετών που ζουν στην περιοχή της Μόριας.

Τα παιδιά παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα Αγγλικών, Φαρσί, Ελληνικών και Μαθηματικών, τα οποία παρέχονται από καθηγητές από την κοινότητα των προσφύγων. Τα παιδιά υποστηρίζονται επίσης, ώστε να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους ανθεκτικότητα, μέσω ενός προγράμματος κοινωνικής συναισθηματικής μάθησης, που παρέχεται από την ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της IsraAID Greece.